Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

     
Journal Title : Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an
Website : https://jogoroto.org/index.php/hq
Publisher : Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang
ISSN : 2722-8991 (Media Cetak); 2722-8983 (Media Online)
Frequency : 2 issues per year (Semiannual)
 
Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an is Journal the publishes scientific articles on reseacrh in fields related to the Qur'an sciences. This journal managed by Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang Jawa Timur.
 
Scientific paper submitted to this journal should follow the following guidelines. As our commitment to the advancement of science and technology, the Hamalatul Qur'an Journal follows the open access policy that allows the published articles freely available online without any subscription.

Hamalatul Quran Terakreditasi Peringkat 6

2023-02-14

Kepada YTh. Penulis dan Pengunjung Website Hamalatul Quran Jurnal Ilmu Ilmu Alquran

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 0041/E5.3/HM.01.00/2023 tanggal 1 Februari 2023, maka dengan mengucap Alhamdulillah Hamalatul Quran : Jurnal Ilmu-Ilmu Alquran terakreditasi peringkat 6 (SINTA 6)

Download disini

Vol. 5 No. 2 (2024): December 2024

Published: 2024-06-18

Karakteristik Orang-orang Munafik dalam Surat Al-Munafiqun (Studi Tafsir Ibnu Katsir)

Ghofari Sulton, Akhmad Sulthoni, Parwanto

Pages 169-181 | Published: 2024-07-01

Konsep Hedonisme dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maraghi

Sabilla Ainun Nissa, Faridah Faridah, Murdianto Murdianto

Pages 344-356 | Published: 2024-07-22

Makna Kebahagiaan dalam Lafadz al-Farah menurut Tafsir al-Maraghi

Farhana Zulfassholihah, Muhammad Amrulloh, Faridah Faridah

Pages 320-330 | Published: 2024-07-20

Azab Penghuni Neraka dalam Al-Qur’an Menurut Tafsîr Al-Marâghî

Litakuna Karima, Muhamad Amrulloh, Akhmadiyah Saputra

Pages 89-97 | Published: 2024-06-26

Kikir dalam Al-Qur’an (Kajian Lafadz Al-Bukhl dan Asy-Syuhh Menurut Tafsîr Fii Zhilalil Qur’an)

Nur Futiha Addini, Ipmawan Muhammad Iqbal, Muhammad Mukharom Ridho

Pages 275-285 | Published: 2024-07-12

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa

Muhamad Fikri Andriyana, Masrokhin

Pages 249-261 | Published: 2024-07-12

Etika Berbusana dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Asma Lathifah, Siti Rokhani, Fajar Novitasari

Pages 331-344 | Published: 2024-07-22

Studi Penafsiran Makna Khusyuk dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maraghi

Annisa Taubah, Siti Rohkani, Indri Astuti

Pages 228-240 | Published: 2024-07-11

Menzalimi Diri Sendiri Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Zhalim Li Nafsih Dalam Tafsir Al-Misbah)

Alirman, Akhmad Sulthoni, Akhmadiyah Saputra

Pages 134-147 | Published: 2024-06-28

Analisis Komparatif tentang Iri Dengki dalam Tafsir Al-Mishbah dan Asy-Sya'rawi: Implikasi bagi Kehidupan Mukmin

Nafilatul Ulya, Ipmawan Muhammad Iqbal, Fajar Novitasari

Pages 311-319 | Published: 2024-07-19

Kaedah Tafsir : Kaidah Nasakh

Nopira Safitri, Alwizar Alwizar

Pages 9-16 | Published: 2024-06-19

Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Al-Qur’an

Aswandi Aswandi, Alwizar Alwizar

Pages 54-65 | Published: 2024-06-19

Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum

Arya Ficky Nugroho, Alwizar Alwizar

Pages 17-26 | Published: 2024-06-19

Tujuan dan Materi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an

Ummu Athiyah, Alwizar Alwizar

Pages 27-40 | Published: 2024-06-19

Kaedah ‘Am dan Takhsis

Pages 41-53 | Published: 2024-06-19

Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad

Asri Yanti Siregar, Alwizar Alwizar

Pages 66-74 | Published: 2024-06-19

Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an

Nurul Fadila, Alwizar Alwizar

Pages 75-88 | Published: 2024-06-19

Kaidah Bahasa dalam Menafsirkan Al-Qur’an

Pages 98-113 | Published: 2024-06-26

Dialektika Inna dan Saudara- Saudaranya Menurut Perspektif Ulama Basrah dan Kuffah dalam Kitab Al- Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf

Anggi Yulia Sari, Siti Nuafriyani, Siti Khofifah, Aang Saeful Milah

Pages 147-153 | Published: 2024-06-29

Perbedaan Maf’ul Muthlaq dan Masdar Berdasarkan Perspektif Ulama Nahwu

Muhammad Rija, Hadi Prayitno, Ahmad Rizki, Muhammad Daffa, Aang Saeful Milah

Pages 209-215 | Published: 2024-07-10

Peran dan Kontribusi Nahwu dalam Penafsiran Al-Qur’an

Aan Sofwan, Ahmad Saefudin, Aisyah Wahyu Noer Cahyani, Nufus Vitha Ayu, Aang Saeful Milah

Pages 201-208 | Published: 2024-07-10

Analisis Mubtada dan Khobar Pada Kitab Matan Ghayah Wa Taqrib Karya Imam Abu Syuja

Muhammad Juhri, Choirul Anam, Nurul Amalia Puspita, Alisyah Malikha Putri, Aang Saeful Milah

Pages 241-248 | Published: 2024-07-10

View All Issues